Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/0/d402372358/htdocs/clickandbuilds/HmongGlobe7820/wp-includes/kses.php on line 893
Hmong Others - Hmong Globe | Hmong News

subscribe: Posts | Comments | Email

Hmong Others

Hauv Tshuaj Iab The Poisoned Mind

Posted by on Feb 8, 2019 in Author/Writer, Books, E-Books, Hmong Other, Hmong USA | 0 comments

Hauv Tshuaj Iab The Poisoned Mind

Txheej- Part I: Kob Nag Daj “Hu ntuj hu teb pab, thov ntuj thov teb pov, hu niam hu txiv ua kaus tooj kaus hlau roos, hu pog hu yawg ua kaus tooj kaus hlau thaiv, hu poj yawm txwv txoob hu poj koob yawm txwv pov puag, muab siav ciaj pauv siav tuag. Nyob nrog kua muag iab quaj xyaw kua muag daw, lub kua muag poob li lwg dej teev li lwg ntshav. Noj qos hmab ntxuag qos coom, noj pob tsawb ntxuag pob ntoos. Pw qab zeb nkaum qab ca, muab dej ua kev taug, muab toj zeb toj tsuas ua tsev tsuj tsev npuag nyob, muab zoov nuj txeeg sib qiv nrog nas nrog...

read more

Hmoob Nyob Netherland Teb

Posted by on May 14, 2015 in Community Profiles, Hmong News, Hmong Other, News, People | 5 comments

Hmoob Nyob Netherland Teb

Poob teb poob chaw ces poob tag nrho ib txog kev ntshaw. Poob kwv poob tij ces poob tag nrho ib tsoom zeej. Nyob rau Nederland teb, ib txwm yeej tsis muaj Hmoob tuaj nyob. Txij xyoo 2010 los kuj muaj yim tsev neeg Hmoob tuaj nyob rau Nederland teb chaws. Yog xam tag nrho ces muaj 35 leeg. Cov Hmoob no ntseeg meej hais tias yog thawj thawj pab Hmoob tuaj tau rau lub teb chaws Nederland. Tag nrho yim tsev Hmoob no, ib tse yog kuv tsev. Peb yim tsev Hmoob no ces mam xeem tuaj pib ib lub neej tshiab. Yog muab tsom khav khav ces txhua txhua yam...

read more

Pin It on Pinterest

Share This