Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/0/d402372358/htdocs/clickandbuilds/HmongGlobe7820/wp-includes/kses.php on line 893
Hmong Laos - Hmong Globe | Hmong News

subscribe: Posts | Comments | Email

Hmong Laos

Collapse of Dam Causes Havoc in Laos

Posted by on Aug 16, 2018 in Hmong Laos, News | 0 comments

Collapse of Dam Causes Havoc in Laos

Mother Nature has her way of letting the world know her desires. She is a powerful force that no one can defy. Her power is the strength behind human capacity. Many times her strength shows in the form of beauty and vast luscious land. Other times her strength appears in dismal forms of love that even humans cannot comprehend. On July 25, 2018 in the Province of Attapeu of Laos, Mother Nature came in the form of heavy rain, strongwinds, powerful currents and flash floods. The Province is in the southeast of the country and bordering Cambodia...

read more

Zos Roob Tshuaj

Posted by on Dec 6, 2016 in Community, Education, Hmong Laos, Lifestyle, Opinion | 0 comments

Zos Roob Tshuaj

Paj Nus Yaj, muaj ib zaug hauv nws lub neej thaum nws tseem hluas, Paj Nus tau mus ua xib fwb qhia ntawv Nplog nyob ntawm zos Roob Tshuaj. Paj Nus sau li no. “Zos Rooj Tshuaj nyob siab, siab siab puag saum ib nta toj, tawm rau ntawm lub zos, ntsia pom ploj ntais rau puag nram tej kwj ha tob tob, tseem pom mus txog ntua puag nram tus ciam teb Nyab Lab thiab Nplog lawm tib si.” Zos Roob Tshuaj txawb rau ntawm ib thaj chaw cua nplawm ntws, suam yaj lug, thiab nyob ntsiag to kho kho siab cia. Wb! Ua cas Zos Roob Tshuaj ho hu ua Zos Roob Tshuaj?...

read more

LIV XWM NTAWM LUB TSEV KHAWS TXUJ CI NYOB NOOM HEJ

Posted by on Feb 15, 2016 in Archive, Arts, Books, Hmong Laos, Hmong News, Life Stories | 0 comments

LIV XWM NTAWM LUB TSEV KHAWS TXUJ CI  NYOB NOOM HEJ

Tus sau: Txhiaj Vwj Yaj, Sheboygan, Wisconsin Xyoo 2003, yawg Tshav Thawv (Chuck Theusch), tus thawj tswj ntawm lub Koom Haum khaws txuj ci thoob teb, uas nws yog ib tug qub tub rog As mes liv kas, thiab yog ib tug kws cai lij choj, tau mus Los Tsuas teb. Nws mus ntsib niam hlob Koo Dua Nev Tab Voos, tus thawj tswj saib xyuas tseem fwv Los Tsuas cov tsev khaws txuj ci. Nkawv tau tham txog cov tsev khaws txuj ci twb ua dhau los nyob yav qab teb lawm, zaum no xav tias xav tsim tsa ib cov tsev khaws txuj ci rau yav Los Tsuas qaum teb thiab, xws...

read more

Teb Chaws Hmoob: Hav Yis Cua

Posted by on Aug 25, 2015 in Education, Hmong Laos, Hmong News, Journalism, Life Stories, News, Travel | 0 comments

Teb Chaws Hmoob: Hav Yis Cua

  Kuv sawv saum ib lub pov roob siab siab, nyob tob tob rau ntawm ib lub kwj ha. Plaub sab ncig leeg muaj ib co roob pob tsuas thaiv zoo zoo. Yog tso txoj sab muag saib zoo zoo yuav pom hav tauj hav nqeeb, pom tsob puav txoob, thiab pom hav zoov ntsuab xiab. Nyob ze ze ntawm kuv ib sab, cev tes de tau kiag, yog muaj cov nroj pwm tshis, ntoo txiv cuab thoj, nroj ntoo ncaim toj, thiab ntau ntau lwm yam nroj tsuag nyias sawv nyias sib ua phooj ywg. Yog sawv ntawm lub pov roob qhov kuv xub sawv no xwb mas tseem tsis tau zoo siab. Kuv tig...

read more

Pin It on Pinterest

Share This